• Metaforen

    Metaforen aan het woord – Nederlof A.

    Een metafoor is een brug; hij legt een verbinding tussen een realistische beschrijving en een symbolische situatie. In dit praktijkgerichte boek beschrijven de auteurs op een duidelijke en toegankelijke manier hun aanpak waarbij metaforen centraal staan. Zij doen dit vanuit de Gestalttherapeutische benadering. Na het lezen weet u meer over de toepassing van metaforische beelden binnen de therapeutische praktijk. De door hen ontwikkelde methode moedigt de cliënt aan om zelf een persoonlijke metafoor te vormen. Het metaforische beeld heeft zijn waarde, juist doordat zij niet geheel vertaald kan worden in begrippen. Door het verkennen en verhelderen hiervan verduidelijkt zich zijn situatie. Zo vormt de cliënt gaandeweg een nieuwe zienswijze, waardoor…

  • Gestalttherapie

    Gestalttherapie in beeld – Nederlof A.

    Wat is Gestalttherapie? Hoe kan het mij helpen? Wat gebeurt er tijdens een therapiesessie? De antwoorden op deze vragen kunt u lezen in het boek Gestalttherapie in beeld. Ang le Nederlof legt in dit boek uit wat Gestalttherapie is en waar het bij kan helpen. U krijgt ook voorbeelden van therapiesessies. Met de oefeningen in het boek kunt u zelf aan de slag gaan. Het boek is bestemd voor iedereen die meer wil weten van Gestalttherapie (toekomstige cli nten, studenten, hulpverleners).