• Gestalttherapie

    Handboek gestalttherapie – Hatcher C.

    In dit heldere en praktische boek worden de voornaamste principes en hun toepassing uitgelegd door een aantal van de belangrijkste gestalttherapeuten die zelf door Fritz Perls zijn opgeleid. De eerste drie hoofdstukken gaan over de basisbegrippen en inzichten. De volgende hoofdstukken behandelen een bepaalde gestaltwerkwijze (herhalingen, werken met dromen, laten spreken van de je innerlijke kind, de 'lege' stoel, enz.). Deze werkwijze wordt eerst in het kort uitgelegd en daarna aan de hand van direct weergegeven therapiesessies verduidelijkt. Het laatste hoofdstuk laat - aan de hand van therapiesessies door beginnende therapeuten - zien welke fouten er gemaakt worden en hoe die vermeden kunnen worden.