• NLP

    Voorbij je eigen wijze

    Metaprogramma's zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen. De uitspraak: 'Dat is nu typisch iets voor jou!' is zo'n uitspraak die erop duidt dat u zo'n metaprogramma onbewust bij de ander registreert. Aan de hand van dit boek leert u gericht metaprogramma's herkennen bij uzelf en anderen. Kennis van metaprogramma's geeft begrip, inzicht en sturingsmogelijkheden, daar waar mensen communiceren. In het boek zijn 19 categorieën metaprogramma's beschreven, die samen maar liefst 52 mogelijke metaprogramma's bevatten. Met alle nuanceringen die mogelijk zijn, leidt dit tot meer dan 3000 mogelijke metaprofielen. Een metaprofiel geeft een gedegen inzicht in iemands performance. Deel 1 van het boek beschrijft de verschillende metaprogramma's en…

  • NLP

    Het Kreta Model

    https://shopsomsp.com/shop/boeken/het-kreta-model/ In Lucas Derks carrière ontmoeten schrijven, schilderen, filmen en psychologisch onderzoek elkaar elke dag. Zijn pionierswerk staat in: Psychotherapie een kwestie van wennen, 1988; Essenties van NLP, 1996 en Sociale Denkpatronen, 2002 (Het Sociaal Panorama). Hij leert therapeuten en coaches om met complexe relationele problemen om te gaan. Het zelfde soort problemen die vaak iemands creativiteit inperken (status, kritiek en beloning). Door de belangstelling in het buitenland voor zijn werk, is Lucas veel op reis. Het Kreta Model ontwikkelde hij vanaf 1985. Hoewel het in kunstvakkringen positief ontvangen is en toegepast wordt, was het in 1988 voor uitgevers te avantgardistisch. Lucas Derks eigen creatieve productie is het levende bewijs…