Transactionele Analyse

 • Transactionele Analyse

  Ik ben o.k., jij bent o.k. – Harris Thomas

  In de bestseller 'Ik ben o.k. Jij bent o.k.' laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen manier met zijn medemens kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu eigenlijk de basis is van ons gedrag. Daarnaast bevat 'Ik ben o.k. Jij bent o.k.' praktische aanwijzingen voor problemen in huwelijk, relatie en opvoeding, voor vraagstukken op religieus terrein en voor conflicten in de samenleving.

  Reacties uitgeschakeld voor Ik ben o.k., jij bent o.k. – Harris Thomas
 • Transactionele Analyse

  Dit ben ik! – Koopmans Lieuwe

  We leven in een maatschappij waarin we denken dat levensgeluk maakbaar is. Op televisie kijken we naar programma's over total make-overs en diëten, over opvoeden en financiële problemen. We hopen dat de experts van die programma's onze problemen voor ons oplossen en dat we dan gelukkig worden. Op YouTube en Facebook laten we zien hoe bijzonder we zijn en wat voor fantastisch leven we hebben. Problemen zijn er niet en alles is mooi en fantastisch. Zo worden we de toneelspelers van ons eigen leven. Maar wat blijft er van je over als je de mooie verhalen en de buitenkant eraf haalt? In Dit ben ik! ga je op zoek naar…

 • Transactionele Analyse

  Op dood spoor. Transactionele analyse van levensscripten. – Steiner Claude M.

  ‘Mensen worden als prinsen en prinsessen geboren totdat hun ouders hen in kikvorsen veranderen,’ schreef Eric Berne, de grondlegger van de transactionelc analyse, eens. Zijn vriend en leerling Claude Steiner draagt in dit boek mogelijkheden aan om deze betovering te verbreken. Hij doet dit door het analyseren van een aantal zogenaamde levens- scripten. Een levensscript is een draaiboek waarnaar de meeste mensen hun leven indelen. Het script schrijft ze voor wat voor werk te doen, hoeveel kinderen te krijgen, welke opvoeding men ze geeft en ten slotte welke dood men sterft. Verder kan dit script bepalen of men een verliezer dan wel een winnaar is. De regels van het script…

  Reacties uitgeschakeld voor Op dood spoor. Transactionele analyse van levensscripten. – Steiner Claude M.
 • Transactionele Analyse

  Wie waagt die wint – Transactionele analyse met gestalt-experimenten – James Muriel

  De transactionele analyse houdt zich bezig met het analyseren van de relaties van de ene mens ten opzichte van de ander. Dit boek gaat over de toepassing ervan in het dagelijks leven. de 'gestalt' oefeningen worden hier gebruikt als middel om de lezer de vele kanten van zijn eigen persoonlijkheid te leren ontdekken en te integreren, om daardoor de basis van zijn zelfvertrouwen te versterken en zijn betrekkingen met anderen te verbeteren.

  Reacties uitgeschakeld voor Wie waagt die wint – Transactionele analyse met gestalt-experimenten – James Muriel
 • Transactionele Analyse

  Groepspraktijk-2 Psychodrama en transactionele analyse – Arendsen Hein M.

  Psychodrama, een actiegerichte methodiek, waarbij sc nes uit verleden, heden of toekomst uitgespeeld worden, vindt plaats in een groep en geniet alle voordelen van de kracht van groepen. Transactionele analyse is een heldere en consistente persoonlijkheidstheorie. De combinatie van de methodiek van psychodrama en de theorie van transactionele analyse blijkt in de praktijk een zeer effectief middel om in te zetten voor probleemoplossing en veranderingsprocessen, zowel bij personen als bij organisaties. De speelse creativiteit van psychodrama en de praktische toepasbaarheid van transactionele analyse tezamen, bieden de groepsleden mogelijkheden om te oefenen met alle mogelijke belevingen zonder kritisch beoordeeld te worden. Hoe deze aanpak in de dagelijkse praktijk in zijn werk…

  Reacties uitgeschakeld voor Groepspraktijk-2 Psychodrama en transactionele analyse – Arendsen Hein M.
 • Transactionele Analyse

  Leerboek transactionele analyse – Thunissen M.

  De Transactionele Analyse (TA) mag zich verheugen in een toenemende belangstelling in Nederland en Vlaanderen. De TA blijkt voor veel professionals in tal van contexten een uiterst bruikbaar en succesvol werkmodel. Voor het eerst verschijnt er een Leerboek Transactionele Analyse waaraan een groot aantal TA-opleiders uit Nederland en Vlaanderen heeft meegewerkt. Dit boek biedt state-of-the-artkennis, -kunde en -vaardigheid van de Transactionele Analyse. Deel 1 behandelt uitgebreid de basisconcepten van de TA. Ieder hoofdstuk bevat, naast basisinformatie, de paragrafen 'verdieping' en 'extra' waarin achtergronden van de verschillende TA-concepten worden uitgediept. Daarnaast verduidelijkt elk hoofdstuk de verbanden tussen de TA en andere stromingen, waardoor duidelijk wordt dat de TA een plaats heeft…

  Reacties uitgeschakeld voor Leerboek transactionele analyse – Thunissen M.
 • Transactionele Analyse

  Transactionele Analyse – Joines Vann

  De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de cliënt net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek. Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijk wijze weer. De Transactionele Analyse heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor psychotherapie, counseling, onderwijs en educatie en managementopleidingen. Ian Stewart en Vann Joines laten u in dit boek kennismaken…